Copenhagen Museum Home

Danmarks første jernbane


Københavns Banegaard, 1847-64. Københavns Museum

Undersøg, diskuter og bidrag med viden om infrastrukturens betydning i samfundet for handel og bydannelse samt teknologiens udvikling i din gymnasieklasse. Dette site indeholder et undervisningsforløb om industrikultur med udgangspunkt i Danmarks første Jernbane med fagene naturgeografi, dansk, fysik, historie, billedkunst/design og samfundsfag.

Den første jernbane blev bygget i 1847 først mellem København og Roskilde og senere helt til Korsør. Nye byer og stationsbygninger skød op og med dette teknologiske vidunder ændrede industrien og samfundet sig. Jernbanen er den første i Danmark og binder landet sammen samt ændrer handel, godstransport og bydannelse i Danmark.

Ved et besøg ved Jernbanen og centralværkstedet kan eleverne selv opleve og undersøge bygninger, maskiner og spor fra de arbejdskræfter, der ligger bag et af de vigtigste symboler på industrialiseringen. Med udgangspunkt i Jernbanen er det oplagt med et tværfagligt forløb, da den konkret binder teknologiske udviklinger sammen med udviklinger i samfundet. Dette forløb skifter mellem teori og praksis og indeholder både intro, undervisning og besøg med indsamling og produktion. Eleverne skal arbejde sammen i grupper om et spørgsmål eller tema.

Praktisk information

Modellen er beregnet til AT i gymnasieskolen med udgangspunkt i fagene naturgeografi, dansk, fysik, historie, billedkunst/design og samfundsfag.

Forløbet indeholder:

-         en beskrivelse af faglige mål og en konkret model

-         arbejdsspørgsmål og kildeoversigt

-         originale kilder

 

Faglige mål og model

Arbejdsspørgsmål og kildeoversigt

Kilder til Jernbanen:

Plan over Kjöbenhavns Banegaard 1864
Tegning af et damplokomotiv
Tegning af et dieseltog

Jernbanevæsenet 1892-95
Jernbanetrafikken 1914-1919
Jernbanevæsenet 1920-22
Statsbanernes fjerntrafik og privatbaner 1934-37

Jernbanerejser 1962-65
Statistik over jernbanen 1991-2000
Statistik over jernbanen 2000-09

Kilder og ressourcer

Andre undervisningsforløb om industrikultur