Copenhagen Museum Home

På byvandring til guldalderens København.

Byvandringer


Gå med på tur langs Københavns gamle voldanlæg eller tag med til Nørrebro, og hør om bydelens "urolige" historie med gadekampe og demonstrationer. Københavns Museum guider dig rundt til byens kendte og ukendte steder, og fortæller om byens historie lige der, hvor begivenheder har fundet sted.

Om byvandringerne

Her kan du læse mere om priser og andre forhold.

Læs mere

Nørrebro: Mursten og manifestationer

I 2007 lagde Nørrebro asfalt til gadekampe mellem politi og tilhængere af det tidligere ungdomshus. Det var ikke første gang Nørrebro var scene for voldsomme konfrontationer mellem unge og politi. Tag med på byvandring, og dyk ned i den periode, hvor dét Indre Nørrebro, som vi kender i dag, er blevet skabt.

Læs mere

Kærlighed på Kierkegaardsk

Kierkegaard

Tag med på tur i København med Kierkegaards kærlighedsforståelser.

Læs mere

Arkæologihistorisk byvandring

 På baggrund af Københavns Museums arkæologiske fund ved metroudgravningerne udfoldes en historisk fortælling om de sidste 100 års udgravninger.

Læs mere

Christian 4.s København

CHR IV

Tag med på byvandring om Københavns udvidelse under Christian 4., og få historierne om, hvordan storbyen København blev til.

Læs mere

Indvandringens København

Migrationen er og har altid været en vigtig del af hovedstadens historie. Ikke kun som et kuriøst indslag i byens liv, men som en fundamental ingrediens i udviklingen af byen.

Læs mere

Enevældens København

København er fyldt med bygninger og pladser, der stammer fra enevældens tid. Fra Amalienborg Slotsplads kan du tage med på byvandring om kongemagt og hverdagsliv i perioden 1660-1840. Hør om flåde og handel, kongens administration og forordninger samt hverdagslivet på tur ned gennem byen.

Læs mere

Vandringer på volden

Volden

 Byvandringen byder på en tur på det tidligere forsvarsanlæg til et tilbageblik på Københavns borgerskab.

Læs mere

Det moderne gennembrud

Gå med langs den gamle grænse mellem land og by, og hør om Københavns forandring fra lukket fæstningsby til voksende metropol i perioden 1857-1900.

Læs mere

Nørrebro: Fra vold til velfærd

Engang var Nørrebro præget af små søer, idylliske mosehuller og store arealer, hvor køerne græssede. Gå med på byvandring, og hør om Nørrebros historie fra udflugtsmål om søndagen til industrialiseret arbejderkvarter.

Læs mere

Refshaleøen - Fra fabrik til selvforsyning

RefshaleøenKom med på tur på, hvad der engang var en af verdens største skibsværfter, og hør om produktionen af oceangående skibe.

Læs mere

Indre by

Afstraffelser, fattigforsorg, vandforsyning og affaldsproblemer. Hold dig for næsen, og tag med ind i indre by, tilbage til dengang København var omkranset af en tyk fæstningsring.  På byvandringen kan du høre om livet bag voldene i det tætbefolkede København og om dagliglivet på byens torve og pladser i 1600-, 1700- og 1800-tallet.

Læs mere

Vesterbro: Fra landlig idyl til byfornyelse

 På byvandringen kan du opleve noget af det første byggeri i kvarteret, se Vesterbros spekulationsbyggeri med trange baggårde og opleve hvordan området fra slutningen af 1900-tallet og frem til i dag har ændret sig i takt med byfornyelsen.

Læs mere

Middelalderbyen

Byvandring om middelalderbyenGå i sporene på Københavns ældste historie fra tiden før byen bliver overdraget til Absalon og frem til, at København bliver rigets hovedstad.

Læs mere